Змінити паролю MySQL користувача

Пароль користувача до якого ви підключені наприклад через PhpMyAdmin Можна змінити MYSQL командою

SET PASSWORD = PASSWORD('пароль')

Пароль окремого користувача можна змінити командою

SET PASSWORD FOR логин@localhost = PASSWORD('пароль');