Crop Image

Додати зображення з попередньою обрізкою

Для роботи потрібно підключити та налаштувати бібліотеку laravel-medialibrary

Та підключити пакет для валідації  зображеннь в base64 форматі Base64 validator

 

Конфіг


'logo'
=> [
'validations' => [
'create' => 'required|base64image',
'update' => 'base64image',
],
'input' => [
'type' => 'crop_image',
'width' => 400,
'ratio' => 1.6,
'collection' => 'MAIN_COLLECTION_NAME'
],
],

  • collection - назва колекції. по замовчуванню константа MAIN_COLLECTION_NAME. Можна використовувати як слово так і константу
  • width - ширина зображення
  • ratio - співвідношення сторін