Dropzone

Загрузка зображеннь з допомогою Dropzone

Для роботи потрібно підключити та налаштувати бібліотеку laravel-medialibrary

Та підключити пакет для валідації  зображеннь в base64 форматі Base64 validator

 


'gallery'
=> [
'input' => [
'tooltip'=>'Галерея під публікацією',
'default_label'=>'Зображення галереї',
'type' => 'dropzone',
'collection' => '',
'add_to_editor' => true,
'short' => true,
],
],

  • short (boolean) - Додавати в редактор зображення чи шорт код. Для заміни шорткоду на зображення використовується метод replShortWithImage($media, $html), метод отримує колекцію зображеннь Media та другим параметр html код в якому потрібно замінити шорткоди
  • add_to_editor (boolean) - чи дозволити додавати зображення з dropzone в TinyMce editor
  • collection (string) - назва колекції. по замовчуванню константа MAIN_COLLECTION_NAME. Можна використовувати як слово так і константу

 Додатково для моделі буде підключений трейт KularaMedia для роботи з dropzone