Інсталяція laravel-debugbar

1. Підключаємо через composer

composer require barryvdh/laravel-debugbar --dev

2. Додаєм сервіс провайдер в config/app.php

Barryvdh\Debugbar\ServiceProvider::class,

Якщо потрібно використовувати фасад для реєстрації повідомленнь також додамо

 

'Debugbar' => Barryvdh\Debugbar\Facade::class,

По замовчуванню дебаг-бар увімкнений коли APP_DEBUG=true у .env файлі.
Також можна нього вмикати/вимикати окремо, просто створіть константу у файлі .env

DEBUGBAR_ENABLED=true

Інсталяція laravel-debugbar