Інсталяція Laravel + KuLara Admin-Panel

Інсталяція Laravel1. Інсталюємо  Laravel 6.* через  composer


composer create-project --prefer-dist laravel/laravel test_project "6.*"

2. Даємо права на директорії

Локально я даю 777

sudo chmod 777 -R  storage/*

sudo chmod 777 -R bootstrap/cache/*

"test_project" замінюємо на назву проекту при потребію
3. Редагуємо .env файл, вносимо налагтування БД.

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=laravel
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

4. Додаємо домен сайту в hosts
Для ubuntu /etc/hosts

5. Додаємо сайт в nginx чи apache та перезагружаємо

6. Переходимо на url сайту

 

Інсталяція адмін-панелі Ku-Lara

 

1. Підключаємо адмін-манель

composer require khludev/kularapanel

2. Публікуємо файли адмінки


php artisan vendor:publish --tag=kulara.general

 

3. Додаємо трейти в модель User:

use Khludev\KuLaraPanel\Traits\AdminUser;
use Khludev\KuLaraPanel\Traits\UserTimezone;

class User extends Authenticatable
{
    use Notifiable, AdminUser, UserTimezone;

 
та в контроллер
 
class Controller extends BaseController
{
    use AuthorizesRequests, DispatchesJobs, ValidatesRequests;
    use \Khludev\KuLaraPanel\Traits\Controller;
 
4. Запускаємо міграції

php artisan migrate
 
5. Переходимо в адмін-панель
(APP_URL)/admin
 
Email: admin@example.com
Password: admin123
 
 
 

Інсталяція Laravel + KuLara Admin-Panel