Інтеграція Vuetify в Laravel

Інтеграція Vuetify в Laravel 5.6 (Webpack)

Для наступної задачі потрібно було підібрати якийсь дизайн для закритої частини сайту. І тут я вирішив використати Material Design при пошуках якогось  html фреймворку натрапив на, як виявилось, популярний Vuetifyjs для VueJs і тут без роздумів зайнявся інтеграцією. Приклад з документації ламав мій вже готовий функціонал сайту.
Послідовність дій для мого робочого функціоналу:

$ npm install vuetify
$ npm install
У файл resources/js/app.js додаємо:

import Vuetify from 'vuetify';
import 'vuetify/dist/vuetify.min.css'
Після підключення Vue  window.Vue = require('vue'); додаємо:
window.Vue = require('vue');Vue.use(Vuetify);
І додаємо vuetify: new Vuetify()
const app = new Vue({
el: '#app',
vuetify: new Vuetify(),
});
І підключаємо шрифти якщо поьрібно в базовий лояут
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:100,300,400,500,700,900" rel="stylesheet">
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mdi/font@4.x/css/materialdesignicons.min.css" rel="stylesheet">

Інтеграція Vuetify в Laravel