MySql

Змінити пароль користувача MySql

Змінити пароль користувача MySql

Змінити пароль користувача або пароль окремого юзера за допомогою MySql команди "SET PASSWORD"

Дамп бази Mysql

Дамп бази Mysql

Дамп бази даних MySql musqldump