Змінити пароль користувача MySql

Змінити пароль користувача через клієнт PhpMyAdmin  або будьякий інший

SET PASSWORD = PASSWORD('пароль')

Пароль окремого користувача змінюємо командою

SET PASSWORD FOR логин@localhost = PASSWORD('пароль');

Змінити пароль користувача MySql